Revize čerpacích stanic

Firma Ladislav SZURMAN - OLAM provádí a zajišťuje revize čerpacích stanic. Práce zajišťujeme vlastními pracovníky s příslušnými certifikáty nebo prověřenými smluvními partnery.

 

Zajišťujeme tyto práce:

 

- kontrola technologie

- revize protidetonačních a protiexplozivních pojistek

- kontrola účinnosti rekuperace par u benzínových stojanů

- elektrorevize

- kalibrace nádrží i výdejních stojanů

- těsnostní zkoušky nádrží

- těsnostní zkoušky potrubních rozvodů

- měření emisí

- defektoskopické kontroly nádrží a potrubních rozvodů

 

Pro jednotlivé práce jsou zákony, normami a vyhláškami stanoveny závazné termíny.